Door: Categorieën: Algemeen

Jaap Kanis, de jarenlang drijvende kracht achter Loco Media Groep, is niet meer. Op 74-jarige leeftijd is Jaap Kanis, na een kort en heftig ziekbed, overleden. Als bestuur en medewerkers van de Lokale Publieke Omroep “LOCO” zijn we diep bedroefd en geraakt door het verlies van de markante Oldebroeker Jaap Kanis. De man die onze omroep zoveel bracht met zijn energie, passie en betekenisvolle inzet. Als Loco Media Groep wensen we Jaap’s gezin, familie en vrienden veel sterkte en kracht toe bij het verlies van een betekenisvol en gedreven mens.

Na een turbulente start van de omroep trad Jaap Kanis al midden jaren ’90 toe tot het bestuur van Loco en vormde daarna, als stuwende kracht met de vele vrijwilligers, datgene wat wij nu Loco Media Groep noemen. Een publieke lokale omroep met vele vrijwilligers die samen radio, tv en (Internet) nieuws brengen van, voor en door de lokale gemeenschap. Jaap was daarin tot maart 2016 een ontegenzeggelijk vliegwiel die Loco Media Groep volwassen neerzette. Tot aan het moment dat een hersenbloeding de altijd bezige Jaap plots en nogal ruw tot stilstand bracht in diens vele maatschappelijke bezigheden en functies. In november 2017 was Jaap dan ook bijzondere gast bij de viering van het 25 jarig bestaan van “de Loco”.

Jaap was jarenlang zeer actief en ondernemend bestuursvoorzitter van Loco Media Groep, naast diverse andere rollen die hij elders op zich nam. Ook was hij actief als dichter, columnist en schrijver. Onder pseudoniemen als Simon Schrijver en Roelof Rustenburg publiceerde hij wekelijks gedichten columns, waarvan ook gebundelde boeken werden uitgebracht.

Daarnaast presenteerde Jaap ook met grote liefde zijn Country (door hem steevast en onvermurwbaar als “Kun-trie” uitgesproken) programma “Nashville” op LocoFM.

Loco Media Groep is dankbaar voor de grote inzet en betekenis die Jaap voor Loco heeft gebracht. Een markant en betekenisvol mens laat warme herinneringen en een voor Loco Media Groep en haar lokaal publiek onuitwisbare positieve erfenis achter.

Een vader en een vriend is ons ontvallen. Wij, de medewerkers en bestuur van Loco Media Groep leven geschokt, intens en dankbaar mee met zijn geliefden en vrienden.

Jaap, bedankt.

Voor alles.

Goed Goan…

“In Herinnering”

Diegenen die er niet meer zijn
Die ik liefhad en beminde
Ze zijn verdwenen in de tijd
Heel veel dierbaars raak je kwijt
Maar Leven geeft en Leven neemt 
Verdriet dus in het Zwart geschreven
Als onontkoombaar in het Leven
Ook best vaak plengde ik een traan
Voor die… voorgoed zijn weggegaan

©Roelof Rustenburg