Door: Categorieën: Muzikale Ontmoetingen

Op donderdag- en zondagavond kunt u weer van 22.00 tot 23.00 uur genieten van gewijde muziek. In dit uur zullen onder andere te horen zijn de organisten Harry Hamer, Martin Mans, Wim Magré, Jan Willem den Hartogh, Wim de Penning en de fluitiste Erica Vogel. Natuurlijk hebben we ook de cd van de maand (Twijfel niet van het Urkerduo Tim Evink en Teunis Nentjes) De samenstelling en presentatie is in handen van Bert Michelsen en wilt u weten welke liederen gedraaid worden, klik dan op lees meer.

Muzieklijst van 21 en 24 april en bij RTV Hattem 1 mei

CD twijfel niet is een uitgave van STH.

 Psalm 149  org. Harry Hamer
 Hoor een heilig koor  org. Martin Mans
 Joh, de Heer liederen  fluitiste Erica Vogel
 Psalm 100  org. Wim Magré
 Op bergen en dalen  org. Jan Willem den Hartogh
 We shall overcome  Tim Evink en Teunis Nentjes
 Vaderlandse liederen  org. Wim de Penning
 Dankt, dankt nu allen God  org. Wim Magré
 Vrede van God  verschillende instrumenten
 afsluitende muziek