Door: Categorieën: Kennis van Zaken

Donderdagmiddag 16 maart om 17.00 uur kunt u luisteren naar Kennis van Zaken op LocoFM. Vincent Wolting is te gast in de studio. Hij is, als advocaat, werkzaam bij het strafrechtkantoor Wolting & Van Faassen te Zwolle. Centraal staat dit keer het advocatentuchtrecht.

Advocaten moeten zich aan allerlei regels houden. Hoofdregel is wel dat zij zich dienen te gedragen “zoals een goede advocaat betaamt”. De belangrijkste voorschriften staan in bepaalde gedragsregels.

-geheimhoudingsplicht

-geen tegenstrijdige belangen

-het overnemen van zaken

-financiële regels, bijvoorbeeld over gefinancierde rechtshulp (pro deo)

-geen onjuiste gegevens verstrekken (bijvoorbeeld aan de rechter)

-geen onnodig grievende uitlatingen

-geen contact leggen met de wederpartij buiten de andere advocaat om

-geen betalingen accepteren anders dan in geld

-geen no cure no pay (behalve in letselschadezaken)

De uitzending wordt op maandag 20 maart om 17.00 uur herhaald.