Door: Categorieën: Aan tafel met...

De CD ‘Haven van Rust’ van het Christelijk Mannenkoor Laudate Deum staat op donderdag 9 november om 19.00 uur centraal bij Aan Tafel Met op LocoFM. Nia van den Bosch gaat in gesprek enkele leden van het koor. Zaterdag 18 november 2017 wordt de cd op feestelijke wijze gepresenteerd in de Nederlands Gereformeerde kerk De Morgenster in Wezep. Deze avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Aan deze avond wordt medewerking verleend door degenen die ook meegewerkt hebben bij de opnames. Dit zijn Gerwin Boswijk, Harrie Stijf en Martin Vermeer en dirigent Thom Hesseling, die een groot aandeel heeft gehad in de totstandkoming van de cd. Hij heeft samen met de koorleden lange tijd toegewerkt naar de opnames die geslaagd mogen heten.

De uitzending op LocoFM wordt op zondag 12 november om 13.00 uur herhaald en is ook na te luisteren via de optie Uitzending gemist