Lieve Luisteraars van de Muzikale Wenskaart op de vrijdagmorgen bij LocoFM,

Meestal spreek ik u aan via de microfoon, vandaag is het via de website.
We leven in een moeilijke bijzondere tijd, waarbij het echte leven soms helemaal tot stilstand lijkt te komen. We mogen het huis niet uit, niet op bezoek, en we houden 1,5 meter afstand van elkaar.

En nu denk ik aan de oudste luisteraars, die soms alleen, maar ook in een verpleeghuis of zorginstelling wonen. Daar mag u zelfs uw kamer op dit moment niet af!

We begrijpen dat het niet anders kan, willen we niet allemaal ziek en besmet worden met het coronavirus. Maar wat kunt u zich dan eenzaam voelen en voor de mensen die het allemaal niet begrijpen is de eenzaamheid nog ingrijpender. De kinderen en kleinkinderen kunnen niet op bezoek komen en een arm on u heen slaan. En dan de echtparen die gescheiden wonen, kunnen elkaar ook niet bezoeken, en de vraag is, zouden we elkaar straks nog wel herkennen?

Wat zijn de zorgen en vragen op dit moment veel, en al die dingen kunnen onze gedachte zo in beslag nemen.

Wat een troost dat er dan zoveel mooie liederen te vinden zijn in de Johannes de Heer bundel, in de psalmen, de gezangen en de opwekkingsliederen. Wat is het bijzonder dat u met zo velen iedere week weer de verzoeken aanvraagt om andere mensen te bemoedigen en een lieve groet te brengen. Ik hoop dat u op uw kamer de woorden zachtjes meezingt en daar troost in vindt. En als het u soms te moeilijk wordt allemaal, zing dan maar mee:

Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten God verlaat u niet!

Ik wil u namens ons hele team, heel veel sterkte wensen en Gods nabijheid in uw situatie. En alle mensen die zo trouw verzoeken aanvragen voor anderen heel hartelijk bedanken! Houdt dat vol, want het is van onschatbare waarden.

Uw verzoek is altijd welkom op 038 376 96 97. U mag uw verzoek ook via de mail sturen, doe dat dan naar: [email protected]. En dat kunt u alle dagen van de week doen.

Namens ons team een hartelijke groet en tot vrijdagmorgen! Waar we altijd met een kinderhalfuurtje beginnen en dat is dan om 8.30 uur. Luistert u mee?

Cobi Michelsen