Door: Categorieën: Muzikale Ontmoetingen

LocoFM op 10 en 13 september (RTV Hattem 20 september)

 Psalm 93  Orgel en panfluit
 God roept ons broeders tot de daad  Organist Janco Belder
 Alle roem is uitgesloten  Organist Tjaco van der Weerd
 O Heer de nacht komt over ons  Orgel en panfluit
 Door de nacht van strijd en zorgen  Organist Wim Magré
 Heer U bent mijn leven  Orgel en piano
 Psalm 21  Organist Minne Veldman
 God zij met U tot ons wederzien  Organist Gerwin van der Plaats
 Lichtstad met Uw paar’len poorten  Organist Harry Hamer
 Afsluitende muziek.